Aktuální možnosti

logo 4medi

 

Aktuálně dostupné přístroje a technologie využitelné v inovačním centru 4MEDi

 

 • Čisté prostory (laboratoře) s třídou čistoty B, C, D v 1.NP o ploše cca 130 m2.
 • 3D bioprinter:
 • precizní 3D tisk polymerů mikroextruzí,
 • tisk 3D buněčných skafoldů za současného osazování buňkami, komplexní tkáňové modely, organoidy,
 • bezkontaktní tisk gelů, buněčných inkoustů, matrix vzorků a reagentů s různou vyskozitou
 • analytickodiagnostické assays: spotová arrays (DNA arrays, protein arrays), komplexní vzorování  tisk dalších (bio)molekul,
 • buněčné assays: komplexní dispenze (extruze i bezkontaktní mód)-vzorování buněk, tvorba mikro kokultur, příprava,
 • tištění hydrogelových a jiných substrátů pro následné vzorování molekulami nebo buňkami na téže platformě,
 • využití precizní kontaktní i bezkontaktní dispenze(možné objemy od 10nl) pro transformaci běžných laboratorních úloh do nového automatizovaného a úsporného formátu (velmi malé objemy vzorků i reagentů),  
 • taktéž realizace experimentů v mikrobiologii i virologii (například titrace virů aj.)  atd.

 

Další dostupné technologie:

 • stroje na elektrostatické zvlákňování - výroba nanovláken, malé a rychlé vzorky, R&D a optimalizace vláken, dále možnost maloseriové výroby nanovláken v textilních rolích, cca 60cm široké,
 • sequencer MiSeq http://www.illumina.com/systems/miseq/system.html ,
 • robotizovaná platforma v biohazard boxu primárně určená pro optimalizaci parametrů pro buněčné kultivace, vývoj buněčných linií, návrh experimentů atd.,  
 • GCMS/MS,
 • buněčné izolátory umožňující i zcela uzavřený workflow,
 • biosafety boxy,
 • optická mikroskopie, invertovaná mikroskopie,
 • inkubátory s regulací prostředí,
 • další drobné vybavení pro kultivaci buněk,
 • v případě náročnějších projektů by mohla být k dispozici infrastruktura a expertiza našich nájemníku, instrumentální metody, klinická genetika-mikrobiologie (PCR), biochemie.

KONTAKTY

    panak 800 pr
Vědeckotechnologický park 4Medical Innovations 
U Plynárny 1002/97 
Praha 10, 101 00
Česká republika
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
Dr. Slabihoudka 6232/11
708 52 Ostrava – Poruba
Areál Fakultní nemocnice Ostrava
Česká republika