CO JE 4MEDI INNOVATIONS

logo 4medi

 

Co je 4MEDi Innovations

 

Je určené pro realizaci vědeckovýzkumných projektů za účasti studentů a vyučujících vysokých škol, primárně ze slezského regionu. Projekty jsou zaměřeny na konkrétní výstupy využitelné v komerční oblasti. Společnost PrimeCell Bioscience a.s. jako vlastník VTP 4MEDi Inovations poskytuje pro realizaci projektů veškeré laboratorní a přístrojové zázemí, včetně vědeckého garanta určeného pro každý projekt. Realizace projektu je plně v kompetenci týmu sestaveného ze studentů, obvykle pod vedením odborného garanta z dané vysoké školy. V případě potřeby je založena start up společnost pro uvedení výstupů projektu na trh.

KONTAKTY

    panak 800 pr
Vědeckotechnologický park 4Medical Innovations 
U Plynárny 1002/97 
Praha 10, 101 00
Česká republika
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
Dr. Slabihoudka 6232/11
708 52 Ostrava – Poruba
Areál Fakultní nemocnice Ostrava
Česká republika